0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file Word (.doc)

- Căn cứ: Thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn một số nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Ủy bann nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện báo báo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 và Kế hoạch thực hiện năm 2020.

* Thời điểm báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

(huentt-qtrinh98-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi