0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
50 EP
Phụ lục AutoCAD Thông tư 12-2016TT-BXD-Quy định thể hiện bản vẽ Quy hoạch Xây dựng

Định dạng tài liệu: file Autocad (.dwg), kèm theo Thông tư định dạng file word và pdf.

Thông tư số 12/2016/TT-BXD quy định về nội dung hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù đã ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8/2016, thay thế hoàn toàn các văn bản cũ thuộc hệ thống Thông tư, Quyết định cũ sau:

Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng.

Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định về hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng.

Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế.

Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 10/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

Đồng thời ban hành cùng với Thông tư là phụ lục quy định về hệ thống ký hiệu bản vẽ trong hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù. Phụ lục này thay thế hoàn toàn Quyết định 21/2005/QĐ-BXD về ký hiệu bản vẽ, đồng thời bổ sung và thay thế các ký hiệu trong đồ án cũng như nét hatch ký hiệu sử dụng đất.

Thông tư 12/2016/TT-BXD bổ sung rất nhiều quy định về ký hiệu bản vẽ như sử dụng đất thêm rất nhiều các loại đất trong hồ sơ quy hoạch, đồng thời loại bỏ các loại đất khác của Quyết định 21/2005/QĐ-BXD. Tương tự với các ký hiệu trong các bản vẽ hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là các ký hiệu trong hạng mục cấp điện.

 (b)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi