0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Hồ sơ đầy đủ về dự án đầu tư theo hình thức BT( đã phê duyệt)

Hồ sơ dự án đầu tư theo hình thức BT được lập theo hướng dẫn: Nghị định số 15/2015/NĐ-CP, Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg, Thông tư 183/2015/TT-BTC và Phụ lục I- Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT)

Thông tin về dự án BT:

- Tên dự án : Xây dựng tuyến đường theo hình thức BT

- Quy mô: Tổng chiều dài L=1113.32m, Bề rộng đường B=20m, đường chính đô thị.

- Nhóm dự án , loại, cấp công trình: Nhóm B, công trình giao thông, cấp II

- Nguồn vốn đầu tư: Thực hiện theo hình thức Xây dựng- Chuyển giao (BT), nhà đầu tư sử dụng vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của nhà nước.

- Hình thức thanh toán nhà đầu tư: Thanh toán bằng giá tiền sử dụng đất của dự án khác.

- Tiến độ thực hiện dự án :

+ Thời gian hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và ký kết hợp đồng dự án (theo hình thức chỉ định Nhà đầu tư đàm phán trực tiếp): Hoàn thành trong quý IV năm 2017.

+ Khởi công xây dựng công trình: Quý I/2018

+ Hoàn thiện: Quý IV/2019

+ Quyết toán, chuyển giao công trình dự án: Quý IV /2019

Hồ sơ gồm đầy đủ các phần sau :

*) Phần 1: Hồ sơ Đề xuất dự án ( đã phê duyệt) – file mền định dạng (.doc) (.xls)

- Thuyết minh đề xuất dự án

- Tổng vốn đầu tư sơ bộ dự án

- Tờ trình đề nghị phê duyệt Đề xuất Dự án theo hình thức BT

*) Phần 2: Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án BT ( đã phê duyệt) - file mền định dạng (.doc) (.xls)

- Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi 

- Thuyết minh Thiết kế cơ sở

- Dự toán ( bao gồm hạng mục giao thông, thoát nước mưa, điện chiếu sáng, tổng hợp phần xây dựng + TB)

- Tổng mức đầu tư + phương án tài chính dự án

Phụ lục 1: Tổng mức đầu tư

 Phụ lục 2 : Nhu cầu vốn

Phụ lục 3: Kế hoạch vay vốn

Phụ lục 4: Kế hoạch trả nợ

       Phụ lục 5: Tổng kinh phí đền bù, GPMB và tái định cư

- Tờ trình nghị phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo hình thức BT

*) Phần 3: Phần bản vẽ các hạng mục trong dự án BT-  file mền định dạng (.dwg)

- Hồ sơ bản vẽ hạng mục giao thông ( gồm các bản vẽ bình đồ, chi tiết cấu tạo, trắc dọc, trắc ngang tuyến, tổng hợp khối lượng )

- Hồ sơ bản vẽ hạng mục thoát nước mưa ( gồm các bản vẽ bình đồ, chi tiết cấu tạo ga cống,  trắc dọc cống, tổng hợp khối lượng )

- Hồ sơ bản vẽ hạng mục chiếu sáng( gồm các bản vẽ bình đồ, chi tiết cấu tạo,tổng hợp khối lượng )

*) Phần 4: Toàn bộ các thông tư, nghị định mới nhất liên quan đến quy trình thựcdự án BT (.doc, PDF…)

- Để tham khảo bộ tài liệu: Hồ sơ đề xuất dự án theo hình thức BT Có thể download trực tiếp theo đường link sau: https://thuvienxaydung.net/document/cong-trinh-ha-tang/ho-so-de-xuat-du-an-theo-hinh-thuc-bt.html

- Để tham khảo bộ tài liệu Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức BT Có thể downloadtrực tiếp theo đường link sau: https://thuvienxaydung.net/document/cong-trinh-ha-tang/bao-cao-nghien-cuu-kha-thi-du-an-dau-tu-theo-hinh-thuc-bt.html

 

(Ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi