0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
150 EP
Đồ án quy hoạch chung đô thị Mỏ Trạng huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang

Đồ án gồm đầy đủ bản vẽ (định dạng autocad).

-    Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng TL 1/10000

-    Bản đồ đánh giá hiện trạng địa chất thủy văn TL 1/10000

-    Bản đồ đánh giá hiện trạng độ dốc TL 1/10000

-    Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp TL 1/10000

-    Bản đồ phân chia lưu vực TL 1/10000

-    Bản đồ quy hoạch chiều cao TL 1/10000

-    Bản đồ quy hoạch kiến trúc khu đất ở TL 1/500

-    Bản đồ quy hoạch chi tiết khu đất ở TL 1/500

        (ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi