0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
150 EP
Đồ án quy hoạch giao thông thành phố Ninh Bình

Đồ án gồm đầy đủ bản vẽ (định dạng autocad) và thuyết minh ( định dạng word). Nội dung bao gồm các phần chính sau:

1- Thuyết minh tổng hợp.

-Phần I: Hiện trạng thành phố Ninh Bình

   Chương 1: Mở đầu

   Chương 2: Đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng thành phố Ninh Bình

-Phần II: Quy hoạch chung mạng lưới giao thông

            Chương 1: Các tiền đề pháp triển đô thị

            Chương 2: Quy hoạch mạng lưới giao thông thành phố đến năm 2020

            Chương 3: Quy hoạch chi tiết

-Phần III: Thiết kế tuyến

Chương 1: Thiết kế sơ bộ tuyến – TL 1/2000

Chương 2: Thiết kế kỹ thuật tuyến – TL 1/500

2- Bản vẽ

-    Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

-    Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và giao thông TL 1/10000

-    Bản đồ định hướng phát triển không gian TL 1/10000

-    Bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông TL 1/10000

-    Bản đồ kiến trúc cảnh quan TL 1/2000

-    Bản đồ chỉ giới đường đỏ và cắm mốc tim đường

-    Mặt bằng san nền và thoát nước

-    Bản đồ an toàn giao thông TL 1/500

       -    Bình đồ, trắc dọc và sơ bộ tuyến TL:1/500…(ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi