0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
150 EP
Đồ án quy hoạch mạng lưới giao thông thị trấn Hồ huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh

Đồ án gồm đầy đủ bản vẽ (định dạng autocad) và thuyết minh ( định dạng word). Nội dung bao gồm các phần chính sau:

1- Thuyết minh tổng hợp.

-Phần I: Quy hoạch mạng lưới giao thông

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Các điều kiện tự nhiên và hiện trạng

Chương 3: Định hướng phát triển đô thị

Chương 4: Quy hoạch mạng lưới giao thông đến năm 2030

-Phần II: Quy hoạch chi tiết khu đô thị Đông Côi

       Chương 1: Điều kiện tự nhiên và hiện trạng khu đất

       Chương 2: Định hướng phát triển đô thị

       Chương 3: Quy hoạch chi tiết mạng lưới giao thông

-Phần III: Thiết kế tuyến

       Chương 1: Thiết kế tuyến sơ bộ

       Chương 2: Thiết kế kỹ thuật tuyến TL 1/500

-Phần IV: Kết luận và kiến nghị

2- Bản vẽ

-    Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng TL 1/10000

-    Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và giao thông TL 1/10000

-    Bản đồ định hướng phát triển không gian TL 1/10000

-    Bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông TL 1/10000

-    Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật TL 1/2000

-    Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan TL 1/2000

-    Bản đồ quy hoạch chi tiết hệ thống giao thông TL 1/2000

-    Bản đồ chỉ giới đường đỏ và cắm mốc tim đường TL 1/2000

-    Bình đồ và trắc dọc tuyến TL1/2000

-    Mặt bằng san nền và thoát nước TL 1/500

-    Bản đồ an toàn giao thông TL 1/500

-    Bình đồ, trắc dọc và sơ bộ tuyến TL:1/500

        -    Trắc ngang tuyến đường…(ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi