0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Hướng dẫn Quốc tế về Quy hoạch đô thị và vùng Lãnh thổ

Định dạng tài liệu: (.pdf)

Hướng dẫn Quốc tế về Quy hoạch đô thị và vùng Lãnh thổ

 - Quy hoạch đô thị và vùng lãnh thổ có thể được hiểu là một tiến trình đưa ra quyết định với mục đích đề ra mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường thông qua việc xây dựng các tầm nhìn, chiến lược, quy hoạch, cùng với việc áp dụng các chính sách, công cụ, thể chế, cơ chế có sự tham gia và các quy định thủ tục. Hướng dẫn này được xuất bản lần 1 tại Nairobi, năm 2015 bởi UN-Habitat. Bản quyền thuộc về Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc 2015.

- Quy hoạch đô thị và vùng lãnh thổ có vai trò quan trọng trong việc vận hành một nền kinh tế. Đó là một công cụ mạnh mẽ trong công tác định hình cơ cấu, chức năng của thành phố để tạo ra tăng trưởng kinh tế, thịnh vượng, tạo công ăn việc làm, cũng như đáp ứng nhu cầu của các nhóm dễ bị tổn thương, các nhóm bị thiệt thòi trong xã hội. Hướng dẫn quốc tế về quy hoạch đô thị và vùng lãnh thổ được xây dựng nhằm cung cấp một bộ khung giúp các thành phố cải thiện chính sách, quy hoạch, công tác xây dựng và triển khai quy hoạch, hướng tới mô hình đô thị nén, có tính hòa nhập xã hội cao hơn, giúp hội nhập và kết nối rộng hơn, hỗ trợ phát triển đô thị bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hướng dẫn Quốc tế về Quy hoạch đô thị và vùng Lãnh thổ

- Mục tiêu của hướng dẫn đó là: Giúp xây dựng bộ khung hướng dẫn giúp cải cách chính sách đô thị. Cung cấp những kinh nghiệm, nguyên tắc thực tiễn từ cấp địa phương đến quốc gia nhằm hỗ trợ các nhà hoạch định trong việc xây dựng quy hoạch phù hợp với bối cảnh và quy mô của mình. Bổ sung và liên kết với các Hướng dẫn khác nhằm hỗ trợ phát triển đô thị bền vững. Nâng cao vai trò của đô thị và cùng lãnh thổ trong chương trình phát triển cấp quốc gia, cấp vùng và cấp địa phương

* Thời điểm lập hướng dẫn: năm 2015

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

 + Thuyết minh Hướng dẫn Quốc tế về Quy hoạch đô thị và vùng Lãnh thổ

(hanminhcuong-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi