0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh  (.pdf) và (.doc)

Kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc vùng Đông Nam Bộ và nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh (ở phía Tây), với Đồng Nai (ở phía Bắc), với Bình Thuận (ở phía Đông). Bà Rịa – Vũng Tàu hiện có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có 2 thành phố (Thành phố Vũng Tàu và Thành phố Bà Rịa); 01 thị xã (Thị xã Phú Mỹ) và 5 huyện, trong đó có 1 huyện đảo (huyện Côn Đảo).

- Mục tiêu của đồ án Kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu :

 + Thứ nhất, nhằm quán triệt nghiêm túc Chương trình hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

 + Thứ hai, nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, nguồn lực của tỉnh và xác định cơ hội, thách thức trong việc thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững.

 + Thứ ba, xác định rõ lộ trình thực hiện các mục tiêu, và đề xuất giải pháp khả thi để thực hiện các mục tiêu PTBV đến 2030; đảm bảo tính thống nhất về định hướng phát triển và huy động hiệu quả các nguồn lực; bảo đảm sự phát triển hài hòa, bền vững giữa các ngành và lĩnh vực; hướng tới phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu bền vững dài hạn trên cả 3 trụ cột: phát triển kinh tế - bảo đảm an sinh xã hội – bảo vệ môi trường.

 + Thứ tư, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thống nhất hành động của các cấp, các ngành; của toàn thể các tầng lớp nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về phát triển bền vững, tạo sự đồng thuận và quyết tâm chính trị cao.

 + Thứ năm, tạo dựng căn cứ khoa học để chính quyền các cấp của tỉnh vận dụng khi hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các giải pháp khai thác, sử dụng các tiềm năng, lợi thế của tỉnh một cách hiệu quả, bảo đảm sự hài hòa, đồng bộ với các nội dung Kế hoạch hành động quốc gia (Việt Nam) theo Chương trình nghị sự 2030 vì sự PTBV.

* Thời điểm lập kế hoạch: Năm 2021

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi