0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file word (.doc)

* Nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Triển khai thực hiện chương trình tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế theo Đề án của Chính phủ, tạo sự chuyển dịch mạnh từ phát triển theo chiều rộng sang mô hình phát triển theo chiều sâu;

- Thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng mạnh tỷ trọng khu vực dịch vụ, lấy phát triển cảng làm nhiệm vụ trung tâm. Phát huy lợi thế biển, bờ biển để tập trung đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ cảng, vận tải biển, dịch vụ sau cảng, du lịch, dầu khí; đầu tư, phát triển các loại hình dịch vụ mới hiện đại, chất lượng cao; duy trì khai thác hải sản ở quy mô hợp lý.

- Tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển có hiệu quả. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đầu tư hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các khu du lịch; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội ở các khu đô thị và nông thôn.

- Quản lý chặt chẽ các nguồn tài nguyên, đất đai, bảo vệ diện tích rừng hiện có; tăng cường bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái; phát triển, trồng thêm nhiều loại cây xanh phân tán, tăng mật độ che phủ. Đến năm 2015, các nhà máy hoạt động trong và ngoài các khu công nghiệp đều có hệ thống thu gom và xử lý nước thải; rác thải sinh hoạt tại các đô thị, rác thải công nghiệp được xử lý đảm bảo an toàn với môi trường. Chú trọng triển khai chương trình ứng phó, thích nghi với sự biến đổi khí hậu toàn cầu.

- Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, khám chữa bệnh; hoàn thành thiết chế văn hóa 3 cấp; vận động mọi người dân tham gia rèn luyện thân thể, nâng cao thể chất; đẩy mạnh xã hội hóa trên các lĩnh vực, văn hoá, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao và môi trường.

- Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính, theo hướng quy định các thủ tục rõ ràng, đơn giản, minh bạch; hoàn thiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình một cửa và một cửa liên thông ở tất cả các cấp, các ngành gắn với tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, tăng cường kỷ luật kỷ cương để nâng cao trình độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

- Mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là: Phát triển mạnh kinh tế biển, xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh công nghiệp và cảng biển theo hướng hiện đại vào năm 2015. Phát triển kinh tế gắn với yêu cầu phát triển bền vững, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Giữ vững ổn định chính trị. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc.

- Thời điểm lập kế hoạch: Năm 2011

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi