Quy hoạch giao thông, mạng lưới giao thông đô thị.
Date published: 15.04.2014 | 16:19
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Bài giảng Giao thông đô thị và chuyên đề đường – TS Phan Cao Thọ

Quy hoạch giao thông đô thị là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và không thể thiếu được trong công tác quy hoạch đô thị. Có 2 loại hình giao thông trong đô thị là giao thông đối nội và giao thông đối ngoại…( lnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]