Nước thải sinh họat là nước được thải bỏsau khi sửdụng cho các mục đích sinh hoạt của cộng đồng : tắm , giặt giũ, tẩy rữa, vệsinh cá nhân, chúng thường được thải ra từcác các căn hộ, cơquan, trường học, bệnh viện, chợ, và các công trình công cộng khác. Lượng nước thải sinh họat của khu dân cưphụthuộc vào dân số, vào tiêu chuẩn cấp nước và đặc điểm của hệthống thóat nước. Thành phần của nước thải sinh họat gồm 2 lọai: - Nước thải nhiễm bẩn do chất bài tiết của con người từcác phòng vệsinh - Nước thải nhiễm bẫn do các chất thải sinh họat : cặn bã từnhà bếp, các chất rửa trôi, kểcảlàm vệsinh sàn nhà. Nước thải sinh họat chứa nhiều chất hữu cơdễbịphân hủy sinh học, ngòai ra còn có các thành phần vô cơ, vi sinh vật và vi trùng gây bệnh rất nguy hiểm. Chất hữu cơchứa trong nước thải sinh họat bao gồm các hợp chất nhưprotein (40 – 50%); hydrat cacbon (40 - 50%) gồm tinh bột, đường và xenlulo; và các chất béo (5 -10%). Nồng độchất hữu cơtrong nước thải sinh họat dao động trong khỏang 150 – 450%mg/l thoe trọng lượng khô. Có khỏang 20 – 40% chất hữu cơkhó phân hủy sinh học. Ởnhững khu dân cư đông đúc, điều kiện vệsinh thấp kém, nước thải sinh họaat không được xửlý thích đáng là một trong những nguồn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Định dạng tài liệu dưới dạng pdf

(ht-ntn)

Date published: 07.01.2015 | 13:42
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Bài giảng những vấn đề chung về xử lý nước thải

Nước thải sinh họat là nước được thải bỏsau khi sửdụng cho các mục đích sinh hoạt của cộng đồng : tắm , giặt giũ, tẩy rữa, vệsinh cá nhân, chúng thường được thải ra từcác các căn hộ, cơquan, trường học, bệnh viện, chợ, và các công trình công cộng khác. Lượng nước thải sinh họat của khu dân cưphụthuộc vào dân số, vào tiêu chuẩn cấp nước và đặc điểm của hệthống thóat nước. Thành phần của nước thải sinh họat gồm 2 lọai: - Nước thải nhiễm bẩn do chất bài tiết của con người từcác phòng vệsinh - Nước thải nhiễm bẫn do các chất thải sinh họat : cặn bã từnhà bếp, các chất rửa trôi, kểcảlàm vệsinh sàn nhà. Nước thải sinh họat chứa nhiều chất hữu cơdễbịphân hủy sinh học, ngòai ra còn có các thành phần vô cơ, vi sinh vật và vi trùng gây bệnh rất nguy hiểm. Chất hữu cơchứa trong nước thải sinh họat bao gồm các hợp chất nhưprotein (40 – 50%); hydrat cacbon (40 - 50%) gồm tinh bột, đường và xenlulo; và các chất béo (5 -10%). Nồng độchất hữu cơtrong nước thải sinh họat dao động trong khỏang 150 – 450%mg/l thoe trọng lượng khô. Có khỏang 20 – 40% chất hữu cơkhó phân hủy sinh học. Ởnhững khu dân cư đông đúc, điều kiện vệsinh thấp kém, nước thải sinh họaat không được xửlý thích đáng là một trong những nguồn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Định dạng tài liệu dưới dạng pdf

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]