Like most technical disciplines, environmental science and engineering is becoming increasingly specialized. As industry professionals focus on specific environmental subjects they become less familiar with environmental problems and solutions outside the
Date published: 25.09.2014 | 11:19
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Environmental Engineering Dictionary and Directory

Giống như hầu hết các ngành kỹ thuật, khoa học môi trường và kỹ thuật ngày càng trở nên quan trọng.Theo các chuyên gia ngành môi trường công nghiệp cụ thể thì họ ít quen thuộc với các vấn đề môi trường và các giải pháp ngoài lĩnh vực chuyên môn của họ. Thực tế là do rất nhiều thuật ngữ liên quan đến khoa học môi trường khó hiểu. Các tiền tố như sinh học, enviro-, hydra- và thủy được sử dụng rất thường xuyên mà thường rất khó.Từ điển Kỹ thuật Môi trường với danh mục cung cấp cho bạn một danh sách đầy đủ các từ và thuật ngữ-  trong tầm tay bạn


Author: Thomas M.Pankratz
(ht-lla)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]