Tài liệu trình bày những công thức, số liệu, hình vẽ cơ bản cần thiết nhất cho các kỹ sư xử lý nước, nhất là trong giai đoạn khởi động, hoặc trong những dự án gấp gáp.
Date published: 06.04.2014 | 16:03
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Formulae digest (Tổng hợp công thức trong xử lý nước)

Tài liệu trình bày những công thức, số liệu, hình vẽ cơ bản cần thiết nhất cho các kỹ sư xử lý nước, nhất là trong giai đoạn khởi động, hoặc trong những dự án gấp gáp.  (ct)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]