Sơ đồ bố trí cọc, đường kính cọc, thân cọc, đào hố khoan
Date published: 04.03.2014 | 23:07
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Sách về Cọc khoan nhồi trong xây dựng công trình giao thông

Xây dựng các cầu lớn vượt khẩu độ từ 50 m đến hàng trăm mét trrên hệ móng cọc đường kính lớn, chiều dài cọc lớn trong điều kiện địa chất phức tạp nhưcó nhiều lớp đất yếu, hoặc có cas-tơ, hoặc ở nơi nước sâu là một trong những thách thức lớn đối với Ngành xây dựng công trình giao thông.…(lnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]