Khi nước được sử dụng cho bất kỳ mục đích gì, nước có thể làm ảnh hưởng tới những vật liệu mà nó tiếp xúc. Trường hợp thường xuyên dễ gặp đó là ăn mòn kim loại, đặc biệt là ăn mòn th
Date published: 05.04.2014 | 11:03
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

The effects of water on materials

Khi nước được sử dụng cho bất kỳ mục đích gì, nước có thể làm ảnh hưởng tới những vật liệu mà nó tiếp xúc. Trường hợp thường xuyên dễ gặp đó là ăn mòn kim loại, đặc biệt là ăn mòn thép. Nhiều dạng ảnh hưởng khác như hủy hoại vật liệu bằng đá vôi hay làm cho bê tông xuống cấp.

Tài liệu “The effects of water on materials” bao gồm chín nội dung sau:

1.      Ăn mòn điện hóa của sắt,

2.      Sự hình thành các lớp bảo vệ và thụ động,

3.      Thông số chung của sự ăn mòn,

4.      Ăn mòn thép không gỉ,

5.      Hợp kim gang,

6.      Ăn mòn của các phi kim loại màu,

7.      Nước biển,

8.      Sự hủy hoại bê tông,

9.      Sự hủy hoại các loại nhựa. 

(ct)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]