Tác giả: PGS.TS. Phạm Huy Khang

Tài liệu bao gồm 13 chương như sau:

Chương 1: Những vấn đề chung về vận tải hàng không

Chương 2: Tuyến hàng không và cảng hàng không-Phân loại và các yếu tố hình học sân bay

Chương 3: Những đặc điểm kỹ thuật của máy bay

Chương 4: Xác định chiều dài bay, bề rộng đường băng…

Chương 5: Thiết kế các đường lăn bon, ke và các chỗ đỗ của các máy bay

Chương 6: Nguyên lý chung về quy hoạch cảng hàng không

Chương 7: Các trường hợp đặc biệt về thiết kế các cảng hàng không

Chương 8: Quy hoạch theo kiểu thẳng đứng của sân bay

Chương 9: Thiết kế quy hoạch thẳng đứng bề mặt đất của các sân bay

Chương 10: Thiết kế quy hoạch thẳng đứng bề mặt đường nhân tạo của sân bay

Chương 11: Xác định khối lượng làm đất và hình thành bản thiết kế về quy hoạch thẳng đứng của sân bay

Chương 12: Sử dụng các phương pháp toán học và máy tính khi thiết kế quy hoạch thẳng đứng sân bay

Chương 13: Quy hoạch hệ thống cảng hàng không, sân bay

(bnt)

Date published: 22.03.2014 | 09:28
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Thiết kế và quy hoạch sân bay cảng hàng không

Tác giả: PGS.TS. Phạm Huy Khang

Tài liệu bao gồm 13 chương như sau:

Chương 1: Những vấn đề chung về vận tải hàng không

Chương 2: Tuyến hàng không và cảng hàng không-Phân loại và các yếu tố hình học sân bay

Chương 3: Những đặc điểm kỹ thuật của máy bay

Chương 4: Xác định chiều dài bay, bề rộng đường băng…

Chương 5: Thiết kế các đường lăn bon, ke và các chỗ đỗ của các máy bay

Chương 6: Nguyên lý chung về quy hoạch cảng hàng không

Chương 7: Các trường hợp đặc biệt về thiết kế các cảng hàng không

Chương 8: Quy hoạch theo kiểu thẳng đứng của sân bay

Chương 9: Thiết kế quy hoạch thẳng đứng bề mặt đất của các sân bay

Chương 10: Thiết kế quy hoạch thẳng đứng bề mặt đường nhân tạo của sân bay

Chương 11: Xác định khối lượng làm đất và hình thành bản thiết kế về quy hoạch thẳng đứng của sân bay

Chương 12: Sử dụng các phương pháp toán học và máy tính khi thiết kế quy hoạch thẳng đứng sân bay

Chương 13: Quy hoạch hệ thống cảng hàng không, sân bay

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]