0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

+ Các văn bản pháp lý

*) Bản vẽ (CAD):

- Bản vẽ QH-01 Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- Bản vẽ QH-02A Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan

- Bản vẽ QH-02B bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật đánh giá tổng hợp, lựa chọn đất xây dựng và môi trường

- Bản vẽ QH-03 các sơ đồ phân tích và sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị (cad-jpg)

- Bản vẽ QH-04 sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị

- Bản vẽ QH-05 su dung dat - phan khu theo giai doan

- Bản vẽ QH-07C bản đồ định hướng cấp nước

- Bản vẽ QH-07F sơ đồ định hướng hệ thống cấp nước

(ACUD-LamPhuong-Acvn21)

 

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi