0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040

Định dạng tài liệu: (.dwg) (.pdf) (.docx) (.jpg)

Thanh Miện nằm phía Tây Nam tỉnh Hải Dương. Ranh giới vùng huyện được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp huyện Bình Giang;

- Đông giáp huyện Gia Lộc, Ninh Giang;

- Phía Nam giáp tỉnh Thái Bình;

- Phía Tây giáp tỉnh Hưng Yên.

Mục tiêu của công trình Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040: Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện sẽ giúp địa phương tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch để giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu cho ngân sách, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội của huyện.

- Làm cơ sở để triển khai quy hoạch chi tiết các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, các khu du lịch, các điểm dân cư nông thôn… trên địa bàn, đồng thời lập các dự án để phát triển kinh tế xã hội, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện. Là căn cứ pháp lý để quản lý và triển khai xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040

+ Các văn bản pháp lý

*) Bản vẽ (CAD):

- Bản vẽ QH-01 Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng (jpg)

- Bản vẽ QH-02 bản đồ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất hiện trạng hế thông hạ tầng kỹ thuật

- Bản vẽ QH-03 sơ đồ hiện trạng hệ thống cấp điện- giao thông

- Bản vẽ QH-04 sơ đồ hiện trạng hệ thống cấp- thoát nước – môi trường

- Bản vẽ QH-05 sơ đồ về phân vùng và định hướng phát triển không gian vùng

- Bản vẽ QH-06 sơ đồ định hướng dân cư đô thị và nông thôn

- Bản vẽ QH-07 sơ đồ về phân vùng và định hướng phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và du lịch

- Bản vẽ QH-08 bản đồ định hướng giao thông – cao độ nền

- Bản vẽ QH-09 bản đồ định hướng hệ thống năng lượng

- Bản vẽ QH-10 sơ đồ định hướng hệ thống cấp nước

- Bản vẽ QH-11 sơ đồ định hướng hệ thống thoát nước

- Bản vẽ QH-12 sơ đồ định hướng hệ thống viễn thông, chất thải rắn và nghĩa trang

- Bản vẽ QH-13 Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

(NganHT-LamPhuong-Acvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi