0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Thuyết minh quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Định dạng tài liệu: (.dwg) (.pdf) (.docx) 

 Huyện Phù Ninh là một huyện miền núi, nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Phú Thọ, cách trung tâm thành phố Việt Trì 15 km và cách thị xã Phú Thọ 12 km với địa giới hành chính tiếp giáp như sau:

  + Phía Bắc giáp huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ và huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang;

 + Phía Đông giáp huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc;

 + Phía Tây giáp huyện Thanh Ba và thị xã Phú Thọ;

 + Phía Nam giáp huyện Lâm Thao và thành phố Việt Trì.

Mục tiêu của công trình Thuyết minh quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050: Xác định cụ thể diện tích các loại đất sử dụng vào các mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; đề xuất việc khoanh định, phân bổ đất đai đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, đảm bảo hài hòa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Thuyết minh:

+ Thuyết minh Thuyết minh quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

+ Các văn bản pháp lý

*) Bản vẽ (CAD):

- Bản vẽ QH-01 Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- Bản vẽ QH-02 Ban do hien trang vung -DKTN-SDD-HTXH

- Bản vẽ QH-03 bản đồ hiện trạng vùng -  hạ tầng kỹ thuật và môi trường cấpp vùng

- Bản vẽ QH-04 bản đồ phân vùng quản lý phát triển

- Bản vẽ QH-05 bản đồ định hướng phát triển không gian vùng

- Bản vẽ QH-06 bản đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật cấp vùng -  giao thông

- Bản vẽ QH-07 bản đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật cấp vùng -  TN – CTR NT

- Bản vẽ QH-07.1 bản đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật cấp vùng -  san nền

- Bản vẽ QH-08 bản đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật cấp vùng -  điện – năng lượng – viễn thông

- Bản vẽ QH-09 bản đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật cấp vùng -  cấp nước

- Bản vẽ QH-10 Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

(NganHT-LamPhuong-Acvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi