Ket cau mai luoi khong gian
Date published: 19.02.2014 | 16:14
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
15 EP

Kết cấu mái lưới không gian

TT-Ket cau mai luoi khong gian
TT  gồm các nội dung  sau : 
Chương 1: Lựa chọn phương án sơ bộ.

Chương 2: Quy trình chế tạo các chi tiết của kết cấu mái lưới không gian.

Chương 3: Quy trình chống gỉ, sơn, mạ, đóng gói và vận chuyển các chi tiết.

Chương 4: Quy trình thi công lắp dựng kết cấu mái lưới không gian bằng thép.

Chương 5:Quy trình kiểm tra chất lượng và nghiệm thu công trình mái lưới không gian.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]