Tác giả: GS.TSKH. Nguyễn văn Quảng.

Giáo trình gồm các nội dung  sau : 
Chương 1: Khảo sát địa chất cho nhà cao tầng.

Chương 2: Xác định sức chịu tải của cọc.

Chương 3: Tính toán cọc chịu tác dụng đồng thời của lực thẳng đứng, lực ngang và mô men.

Chương 4: Tính toán độ lún của móng cọc.

Chương 5: Thiết kế móng cọc trong vùng có động đất.

Chương 6: Thiết kế móng cọc đóng.

Chương 7: Thiết kế móng cọc khoan nhồi.

Chương 8: Thiết kế và thi công cọc Baret.

Chương 9: Thiết kế và thi công tường trong đất.

Chương 10: Thiết kế và thi công neo trong đất.

Date published: 21.02.2014 | 10:16
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
15 EP

Nền móng nhà cao tầng. Nguyễn văn Quảng

Tác giả: GS.TSKH. Nguyễn văn Quảng.

Giáo trình gồm các nội dung  sau : 
Chương 1: Khảo sát địa chất cho nhà cao tầng.

Chương 2: Xác định sức chịu tải của cọc.

Chương 3: Tính toán cọc chịu tác dụng đồng thời của lực thẳng đứng, lực ngang và mô men.

Chương 4: Tính toán độ lún của móng cọc.

Chương 5: Thiết kế móng cọc trong vùng có động đất.

Chương 6: Thiết kế móng cọc đóng.

Chương 7: Thiết kế móng cọc khoan nhồi.

Chương 8: Thiết kế và thi công cọc Baret.

Chương 9: Thiết kế và thi công tường trong đất.

Chương 10: Thiết kế và thi công neo trong đất.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]