Tiêu chuẩn này quy định việc sử dụng lưới thép hàn (làm từ dây thép có đường kính 4mm đến 12mm) trong thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu.
Date published: 23.04.2014 | 21:34
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
0 EP

TCVN 9391:2012 Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu

Tiêu chuẩn này quy định việc sử dụng lưới thép hàn (làm từ dây thép có đường kính 4mm đến 12mm) trong thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu.

(hmc)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]