0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
10 EP
TCXDVN 287:2004 Công trình thể thao – Sân thể thao – Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo các sân thể thao phẳng (loại không có mái che).

(hmc)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi