Thông tư này Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.
Date published: 08.04.2014 | 23:40
Available in Ebook
Kinh tế - Dự toán
0 EP

TT 23/2012/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch

Số văn bản: 23.

 

Ký hiệu văn bản: TT 23/2012/TT-BTC

 

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính

 

Ngày ban hành:  

 

Ngày có hiệu lực:  16/02/2012

 

Thông tư này Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.

(hmc)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]