Bài giảng bao gồm những nội sung sau: - Những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp xây dựng giao thông - Phương pháp phân tích hoạt động kinh tế - Phân tích kết quả sản xu
Date published: 25.08.2014 | 16:39
Available in Ebook
Kinh tế - Dự toán
15 EP

Bài giảng phân tích hoạt động kinh tế trong xây dựng giao thông

Trường đại học giao thông vận tải

Bài giảng bao gồm những nội sung sau:

- Những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp xây dựng giao thông

- Phương pháp phân tích hoạt động kinh tế

- Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng giao thông

- Phân tích tình hình sử dụng các tiềm năng trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng giao thông

- Phân tích giá thành sản phẩm xây dựng giao thông

- Phân tích tài chính doanh nghiệp xây dựng giao thông

(ht-ttd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]