Khái niệm dự toán, khái niệm tiên lượng, các phương pháp tính tiên lượng, các phương pháp lập dự toán
Date published: 18.02.2014 | 13:18
Available in Ebook
Kinh tế - Dự toán
15 EP

Giáo trình dự toán xây dựng cơ bản

Giáo trình dự toán xây dựng cơ bản giúp các bạn hiểu thế nào là dự toán, tiên lượng, nêu lên các phương pháp tính toán tiên lượng các loại công tác xây dựng, cách tính toán nhu cầu vật liệu, nhân công, máy… giúp các bạn lập dự toán xây dựng cơ bản. Ngoài ra còn giúp ta hiểu và thực hiện việc thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản công trình hoàn thành.

[Trở về] [Đầu trang]

Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]