Hệ thống sông Srêpốk là một hệ thống sông lớn của tỉnh Đắk Lắk có diện tích lưu vực chiếm tới 2/3 diện tích lãnh thổ. Trên lưu vực sông có rất nhiều hồ chứa lớn và sự điều tiết của các
Date published: 22.08.2014 | 08:37
Available in Ebook
Luận văn
15 EP

Đánh giá ảnh hưởng của các đập thủy điện lên dòng chảy của sông Srêpốk – Tỉnh Đắk Lắk

Tác giả: Mã Thị Kim Phượng

Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên ngành: Quản lý môi trường

Hệ thống sông Srêpốk là một hệ thống sông lớn của tỉnh Đắk Lắk có diện tích lưu vực chiếm tới 2/3 diện tích lãnh thổ. Trên lưu vực sông có rất nhiều hồ chứa lớn và sự điều tiết của các hồ chứa này có thể làm thay đổi chế độ dòng chảy tự nhiên; giảm lượng dòng chảy mùa lũ ở hạ du, làm tăng dòng chảy mùa cạn (đặc biệt là trong thời kỳ cung cấp nước tưới cho Nông nghiệp). Vì vậy, cần thiết phải tính toán sự điều tiết của các hồ chứa thượng nguồn sông Srêpốk ảnh hưởng đến mực nước vùng hạ du.

(ht-nth)

Nguồn: envim.net

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]