0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Luận văn-Quản lý các rủi ro trong quản lý dự án ở giai đoạn thi công xây lắp công trình

Tác giả: Phạm Khắc Thành

Trường đại học kiến trúc Hà Nội

Trong quá trình đổi mới xây dựng đất nước theo con đường Công nghiệp hóa, hiện đại hoá, các dự án đầu tư xây dựng là một phần quan trọng của sự phát triển kinh tế, Tuy nhiên trong quá trình quản lý dự án thường xuyên xuất hiện các yếu tố ngẫu nhiên tiêu cực, không lường trước ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và kết quả của dự án  mà chúng ta thường gọi là rủi ro. Vì vậy việc nghiên cứu để quản lý các rủi ro trong quá trình quản lý dự án là một vấn đề cần được nghiên cứu nghiêm túc, để có thể giúp cho các nhà quản lý dự án có một công cụ tốt hơn trong hoạt động quản lý của mình, góp phần vào các thành công của các dự án đầu tư đang được triển khai trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước

 (ht-ttd)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi