0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh (lần 2) Mặt bằng sử dụng đất Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và tái định cư tổ 20A, khu 8, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh Điều chỉnh năm 2022

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Được phê duyệt tại: QĐ số 1365/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Điều chỉnh (lần 2) Mặt bằng sử dựng đất Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và tái định cư tổ 20A, khu 8, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí

- Thời điểm điều chỉnh: năm 2022

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ mặt bằng điều chỉnh quy hoạch

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi