0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh

- Phạm vi ranh giới: Phía Bắc giáp khu Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc; Phía Nam giáp đèo Tài Phật, xã Quảng Đức; Phía Đông giáp xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái; Phía Tây giáp đèo vắn Tốc xã Quảng Đức.

- Tổng diện tích đất trong ranh giới nghiên cứu quy hoạch bao gồm 4.351.100m2. Trong đó: Đất xây dựng tập trung 1.190.059 m2; Đất khác 3.161.041 m2;

- Được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 2929/QĐ-UBND ngày 5 tháng 10 năm 2015

- Mục tiêu của đồ án Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh là: Xây dựng khu cửa khẩu Bắc Phong Sinh là khu kinh tế tồng hợp với trọng tâm phát triển các ngành thương mại, dịch vụ và du lịch, công nghiệp chế biến. Trở thành khu đô thị vùng biên giới với không gian đô thị hài hòa, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và có bản sắc riêng. Là nơi thu hút, xúc tiến các hoạt động đầu tư kinh doanh trên cơ sở hệ thống cửa khẩu liên hoàn đồng bộ. Là đầu mối giao thông quan trọng với khu vực huyện Hải Hà và vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Các văn bản pháp lý: quyết định, tờ trình, ý kiến các sở ngành

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ địa hình

+ QH 02: Bản vẽ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch cấp điện

(huentt-qtrinh98-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi