0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư phường Cải Đan, thành phố Sông Công - tỉnh Thái Nguyên

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư phường Cải Đan, thành phố Sông Công - tỉnh Thái Nguyên

- Tổng diện tích được phê duỵệt tại Quyết định số 3108/QĐ-UBND ngày 08/12/2011 là 4,27ha, nay đề nghị điều chỉnh còn 3,137m2. Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Đông: giáp trường THPT Lương Thế Vinh và khu dân cư. Phía Tây: Giáp đường Quốc lộ 3; Phía Bắc: Giáp khu dân cư thuộc Tổ dân phố Phố Mới; Phía Nam: Giáp trụ sở làm việc của công an phường Cải Đan và rộng lúa

- Được UBND thành phố Sông Công phê duyệt tại Quyết định số 734-QĐ/UBND ngày 02 tháng 05 năm 2018

- Mục tiêu của đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư phường Cải Đan, thành phố Sông Công - tỉnh Thái Nguyên: Xây dựng Khu dân cư phường Cải Đan Là khu dân cư tập trung, khu dịch vụ công cộng và khu hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối đồng bộ hoàn chỉnh.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư phường Cải Đan, thành phố Sông Công - tỉnh Thái Nguyên

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH 02: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ QH 04: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi