Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp, các bảng tính toán

2- Bản vẽ (tỷ lệ 1/1000)

+ QH01: Bản đồ sơ đồ vị trí và giới hạn quy hoạch

+ QH02: Bản đồ hiện trạng tổng hợp

+ QH03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH04: Bản đồ không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH05: Bản đồ thiết kế đô thị

+ QH06: Bản đồ quy hoạch giao thông

+ QH07: Bản đồ quy hoạch san nền & thoát nước mưa

+ QH09: Bản đồ quy hoạch cấp điện

+ QH10: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

+ QH12: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

(bnt)

Date published: 23.03.2014 | 14:28
Available in Ebook

QHCT-Nhà máy đóng tàu-Tiền Phong-Tx. Quảng Yên-Tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp, các bảng tính toán

2- Bản vẽ (tỷ lệ 1/1000)

+ QH01: Bản đồ sơ đồ vị trí và giới hạn quy hoạch

+ QH02: Bản đồ hiện trạng tổng hợp

+ QH03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH04: Bản đồ không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH05: Bản đồ thiết kế đô thị

+ QH06: Bản đồ quy hoạch giao thông

+ QH07: Bản đồ quy hoạch san nền & thoát nước mưa

+ QH09: Bản đồ quy hoạch cấp điện

+ QH10: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

+ QH12: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]