Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp, các bảng tính toán

2- Bản vẽ (tỷ lệ 1/2000)

+ QH01: Đường và lộ giới

+ QH02: Chi tiết nút N1-N6

+ QH03: Mặt cắt ngang đường

+ QH04: Phối cảnh tuyến đường

+ QH05: Thoát nước mưa và cấp điện chiếu sáng 

(bnt)

Date published: 23.03.2014 | 14:16
Available in Ebook

QHCT-Tuyến đường vào Yên Tử-Tp.Uông Bí-Tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp, các bảng tính toán

2- Bản vẽ (tỷ lệ 1/2000)

+ QH01: Đường và lộ giới

+ QH02: Chi tiết nút N1-N6

+ QH03: Mặt cắt ngang đường

+ QH04: Phối cảnh tuyến đường

+ QH05: Thoát nước mưa và cấp điện chiếu sáng 

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]