0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh nằm trên địa phận xã Quảng Đức, Huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh. Giáp ranh với địa phận Trung Quốc là cửa khẩu Lý Hỏa thuộc khu Phòng Thành, Tp cảng Phòng Thành tỉnh Quảng Tây. Hiện nay Bắc Phong Sinh là một cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới Việt - Trung, chỉ cho hàng hóa qua cửa khẩu có định lượng và tiêu chuẩn giới hạn theo quy chế của điểm thông quan. Để đáp ứng các yêu cầu phát triển, an ninh quốc phòng khu vực biên giới, những yêu cầu về quản lý xây dựng, khai thác quỹ đất và tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai các dự án đầu tư cho thấy việc “Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh” thực sự cần thiết và cấp bách.

- Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 2929/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2015

Quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh

- Mục tiêu của đồ án đó là: Xây dựng một khu kinh tế có hệ thống cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ hoặc điểm thông quan đồng bộ để linh hoạt chính sách điều hành. Xây dựng khu phi thuế quan và các khu chức năng khác với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đảm bảo tốt cho các hoạt động kinh tế quốc phòng. Xây dựng đô thị miền núi biên giới đạt tiêu chuẩn đô thị loại V, đáp ứng các yêu cầu về dân cư, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan môi trường, ưu tiên phát triển các loại hình dịch vụ, du lịch sinh thái. Đề xuất danh mục các chương trình đầu tư và dự án chiến lược; Làm cơ sở pháp lý để kiểm soát phát triển và quản lý đô thị (chức năng đô thị, mật độ xây dựng, chiều cao công trình, hình thái kiến trúc...) với kết cấu hạ tầng phù hợp với đặc điểm cảnh quan, môi trường. Cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư và làng bản hiện có

.* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết Quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh

+ Quyết định Quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh

 - Bản vẽ:

+ Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ Bản đồ hiện trạng

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi