0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/2000 quận Đồ Sơn giai đoạn 2010 - 2025, thành phố Hải Phòng

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết 1/2000 quận Đồ Sơn giai đoạn 2010 - 2025, thành phố Hải Phòng

- Đồ án quy hoạch chi tiết thị xã Đồ Sơn, được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt tại quyết định số 706/QD- UB ngày 3/4/2002 đã được thực hiện 8 năm. Theo luật xây dựng đến thời điểm cần phải được rà soát, đánh giá, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố và đất nước. Do vậy việc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chi tiết quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng theo tiêu chí phát triển của đô thị loại 1 và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội là rất cần thiết nhằm phát huy tiềm năng lợi thế của quận Đồ Sơn trong bối cảnh kinh tế hội nhập và là vùng trung tâm phát triển du lịch thành phố

- Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số1402/QĐ-UBND ngày 23 tháng 07 năm 2013

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chi tiết 1/2000 quận Đồ Sơn giai đoạn 2010 - 2025, thành phố Hải Phòng là: Khai thác lợi thế nhiều lĩnh vực: Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, công nghiệp, giải trí. Tạo dựng đô thị với nhiều lợi thế cạnh tranh, nhiều không gian hấp dẫn: Không gian đồi núi, ven biển, ven sông, ...Kết nối không gian đô thị với các nhân tố tác động xung quanh: Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường cao tốc ven biển, trung tâm đào tạo cấp vùng...

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết 1/2000 quận Đồ Sơn giai đoạn 2010 - 2025, thành phố Hải Phòng

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/2000 quận Đồ Sơn giai đoạn 2010 - 2025, thành phố Hải Phòng

 - Bản vẽ:

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản vẽ quy hoạch chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

+ Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi