0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 cải tạo, chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực 2 thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc

Định dạng tài liệu: (.doc),  (.pdf)

- Được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 3146/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán kinh phí khảo sát, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực số 2 thuộc thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Mục tiêu của Quy hoạch cải tạo, chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực 2 thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc là: nhằm tạo điều kiện để cấp phép xây dựng các công trình nhà ở riêng lẻ trong đô thị, phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã được xác lập

* Thời điểm lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang và phát triển đô thị 2 thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc: năm 2015

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+  Thuyết minh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang và phát triển đô thị 2 thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng cấp điện

+ QH 02: Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH 03: Sơ đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

+ QH 04: Bản đồ quy hoạch giao thông

(huycuong-qtrinh98-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi