0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư đô thị khu 5B, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Được phê duyệt tại: QĐ Số:  5551 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư đô thị khu 5B, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí        

- Thời điểm quy hoạch: năm 2016

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ khu 5B

+ Bản đồ ranh giới khảo sát, quy hoạch khu 5B

+ Sơ đồ vị trí khu 5B

+ Bản đồ quy hoạch san nền

+ Bản đồ quy hoạch giao thông

+ Bản đồ hệ thống thoát nước mưa

+ Bản đồ tổng hợp đường ống

+ Bản đồ hệ thống thoát nước thải

+ Bản đồ hệ thống cấp nước

+ Bản đồ hệ thống điện chiếu sáng

+ Bản đồ tổng mặt bằng

+ Bản đồ đánh giá hiện trạng

+ Bản đồ khảo sát hiện trạng

+ Bản đồ kiến trúc cảnh quan

+ Bản đồ về môi trường

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng khu 5B

+ Bản vẽ thiết kế

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

 

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi