0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư tái định cư thôn 1 xã Quảng Phong, huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư tái định cư thôn 1 xã Quảng Phong, huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh

- Với mục tiêu phát triển kinh tế với tốc độ nhanh, huyện Hải Hà đã tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang cơ cấu công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp với hai khâu đột phá là xây dựng Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà và phát triển kinh tế biên mậu Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh cùng với xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2020 huyện Hải Hà cơ bản trở thành huyện công nghiệp, dịch vụ. Nhận thức sâu sắc được điều đó, để góp phần khai thác tiềm năng, thế mạnh tạo động lực cho việc phát triển kinh tế xã hội của huyện Hải Hà, cũng như góp phần giải bài toán về sử dụng đất, tái định cư cho nhân dân địa phương cùng đồng hành và phát triển. UBND huyện Hải Hà tổ chức nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết đầu tư xây dựng khu tái định cư tại thôn 1 xã Quảng Phong, huyện Hải Hà, nhằm mục tiêu trước mắt giải quyết tái định cư cho 95 hộ dân trong xã Quảng Phong, và định hướng tạo thuận lợi cho chủ chương kêu gọi đầu tư phát triển Hải Hà.

- Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 3505A/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2019

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư tái định cư thôn 1 xã Quảng Phong, huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh

- Mục tiêu của đồ án đó là: Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Tạo dựng khu dân cư, đô thị văn minh hiện đại được thiết kế đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật. Khai thác và nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn huyện Hải Hà, góp phần phát triển kinh tế của huyện. Giải quyết cấp bách tái định cư cho gần 100 hộ dân trên địa bàn xã Quảng Phong.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư tái định cư thôn 1 xã Quảng Phong, huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư tái định cư thôn 1 xã Quảng Phong, huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh

 - Bản vẽ:

+ Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ Bản vẽ hiện trạng

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi