0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dịch vụ vui chơi giải trí, nghĩ dưỡng Đầu Rồng, thôn Đầu Rồng, xã Cái Chiên, huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dịch vụ vui chơi giải trí, nghĩ dưỡng Đầu Rồng, thôn Đầu Rồng, xã Cái Chiên, huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh

- Xã Cái Chiên nằm ở phía Tây Bắc của huyện Hải Hà, cách đất liền khoảng 15km, Cái Chiên có tổng diện tích tự nhiên là 2.556,78 ha. Là một xã đảo biệt lập với đất liền, cách xa trung tâm huyện, giao thông đường bộ bị chia cắt, nên giao thông đường thủy đóng vai trò chủ đạo. Vị trí địa lý đã gây không ít khó khăn cho Cái Chiên trong giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội, tiếp thu các thành tựu khoa học công nghệ mới, thu hút vốn đầu tư của các tổ chức trong và ngoài nước. Kinh tế thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nông – ngư nghiệp đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Nhằm đưa đảo Cái Chiên phát triển theo đúng định hướng Quy hoạch tổng thể, tại Quyết định 05/QĐ-BQLKKT ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng Đầu Rồng (Dau Rong resort) tại thôn Đầu Rồng, xã Cái Chiên, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 20/03/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh

- Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 269/QĐ-BQLKKT ngày 31 tháng 10 năm 2019

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dịch vụ vui chơi giải trí, nghĩ dưỡng Đầu Rồng, thôn Đầu Rồng, xã Cái Chiên, huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh

- Mục tiêu của đồ án đó là: Tạo công ăn việc làm cho người lao động mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng sức hút đầu tư và năng lực cạnh tranh cho địa phương. Giữ vững ổn định dân cư biên giới, an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dịch vụ vui chơi giải trí, nghĩ dưỡng Đầu Rồng, thôn Đầu Rồng, xã Cái Chiên, huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dịch vụ vui chơi giải trí, nghĩ dưỡng Đầu Rồng, thôn Đầu Rồng, xã Cái Chiên, huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh

 - Bản vẽ:

+ Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ Bản vẽ hiện trạng

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi