0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu sinh hoạt cộng đồng dân tộc người Dao tại thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu sinh hoạt cộng đồng dân tộc người Dao tại thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh

- Nằm trong tiểu vùng miền núi phía Bắc (theo Quy hoạch vùng tỉnh Quảng Ninh), huyện Ba Chẽ có có 5.481 hộ dân với tổng dân số 21.812 người (tính đến cuối tháng 4/2019), trong đó dân tộc thiểu số khoảng 17.628 người, chiếm 80,8% dân số; gồm 9 dân tộc anh em sinh sống (Dao, Tày, Kinh, Hoa, Sán Chay, Nùng, Cao Lan, Mường, Thái). Trong phân bố thành phần dân tộc, dân tộc Dao là dân tộc thiểu số có số lượng đông nhất trong địa bàn huyện Ba Chẽ (chiếm 45% dân số toàn huyện). Người Dao là dân tộc cư trú tại địa bàn sông nước. Quá trình di cư kéo dài hàng ngàn năm đã khiến đồng bào Dao dần di dịch cư lên địa bàn núi cao.

- Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2020

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu sinh hoạt cộng đồng dân tộc người Dao tại thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh

- Mục tiêu của đồ án đó là: Cụ thể hóa Đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Dao tại thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc, độc đáo của tộc người Dao tại thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn, nhằm ngăn chặn sự mai một văn hóa trước sự tác động hai mặt của quá trình phát triển, tạo nền tảng tinh thần cho sự phát triển bền vững của huyện; Từng bước phát triển du lịch để bà con coi văn hóa như một tài sản cần thiết và quan trọng trong quá trình mưu sinh. Từng bước xây dựng, sưu tầm, trưng bày, giới thiệu về di sản văn hóa đặc sắc của các nhóm Dao ở Việt Nam. Biến nơi đây thành một trong những Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa người Dao của cả nước, gắn chặt với quá trình phát triển Du lịch của địa phương cũng như của liên vùng.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu sinh hoạt cộng đồng dân tộc người Dao tại thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu sinh hoạt cộng đồng dân tộc người Dao tại thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh

 - Bản vẽ:

+ Bản vẽ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật

+ Bản vẽ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi