0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu sinh hoạt cộng đồng người Dao tại thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

- Thôn Sơn Hải nằm cách trung tâm huyện lỵ Ba Chẽ khoảng 10km. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, với các điều kiện thuận lợi như: là khu vực vừa có yếu tố sông nước (sông Ba Chẽ), vừa có địa hình cư trú đồi núi; 70% số hộ trong thôn là người Dao Thanh Y; có tỉnh lộ 330B chạy qua, hệ thống đường giao thông thuận tiện. Có các yếu tố thuận lợi để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa người Dao đồng thời phát triển du lịch cộng đồng tại khu vực. Việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu sinh hoạt cộng đồng dân tộc người Dao tại thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh là cần thiết và phù hợp với định hướng phát triển của huyện.

- Thời điểm lập Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu sinh hoạt cộng đồng người Dao tại thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh: năm 2020

- Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu sinh hoạt cộng đồng người Dao tại thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh được phê duyệt tại Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2020

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu sinh hoạt cộng đồng người Dao tại thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh đó là: Cụ thể hóa Đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Dao tại thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc, độc đáo của tộc người Dao tại thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn, nhằm ngăn chặn sự mai một văn hóa trước sự tác động hai mặt của quá trình phát triển, tạo nền tảng tinh thần cho sự phát triển bền vững của huyện; Từng bước phát triển du lịch để bà con coi văn hóa như một tài sản cần thiết và quan trọng trong quá trình mưu sinh. Từng bước xây dựng, sưu tầm, trưng bày, giới thiệu về di sản văn hóa đặc sắc của các nhóm Dao ở Việt Nam. Biến nơi đây thành một trong những Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa người Dao của cả nước, gắn chặt với quá trình phát triển Du lịch của địa phương cũng như của liên vùng. Phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững nhằm góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, đóng góp tích cực vào hoạt động bảo tồn các tài nguyên tự nhiên, tài nguyên văn hoá địa phương...

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu sinh hoạt cộng đồng người Dao tại thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu sinh hoạt cộng đồng người Dao tại thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh

 - Bản vẽ:

+ Bản vẽ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật

+ Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản vẽ quy hoạch giao thông

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi