0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Cổng Khánh 2 phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh - tỉnh Hà Tĩnh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.png)

Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Cổng Khánh 2 phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh - tỉnh Hà Tĩnh

- Khu vực lập quy hoạch có tổng diện tích 35,06ha. Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Bắc giáp: Đất đất rừng sản xuất; Phía Nam giáp: Đường quy hoạch 25m; Phía Đông giáp: Đường tránh quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh; Phía Tây giáp: Đất rừng sản xuất.

- Được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 3442-QĐ/UBND ngày 21 tháng 10 năm 2019

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Cổng Khánh 2 phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh - tỉnh Hà Tĩnh : Đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Cổng Khánh 2 đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh, góp phần giải quyết công ăn việc làm, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Giúp phát huy hiệu quả sử dụng đất, chuyển đổi vùng đất có họat động sản xuất kém hiệu quả trở thành một cụm công nghiệp tập trung. Làm cơ sở pháp lý cho việc lập các dự án đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Cổng Khánh 2 phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh - tỉnh Hà Tĩnh

+ Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Cổng Khánh 2 phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh - tỉnh Hà Tĩnh

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất

+ QH 02: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ QH 04: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi