Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Vị trí: Xã Thượng Yên Công – Thành phố Uông Bí – Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ :  Các bản vẽ quy hoạch

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(b)

Date published: 08.06.2016 | 02:04
Available in Ebook
Quy hoạch chi tiết
500 EP

Quy hoạch chi tiết Dự án phát triển hoa mai vàng Yên Tử và trồng dược liệu

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Vị trí: Xã Thượng Yên Công – Thành phố Uông Bí – Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ :  Các bản vẽ quy hoạch

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]