0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết Khu dân cư tổ dân phố Nguyên Con, phường Cải Đan, thành phố Sông Công- tỉnh Thái Nguyên

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

Quy hoạch chi tiết Khu dân cư tổ dân phố Nguyên Con, phường Cải Đan, thành phố Sông Công- tỉnh Thái Nguyên

- Khu vực lập quy hoạch có tổng diện tích 95.342 m2. Quy mô dân số khỏang: 1.000 người. Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Băc giáp: Đất canh tác và khu dân cư tổ dân phố Nguyên Gon, phường Cải Đan; Phía Nam giáp: Trường trung học cơ sở Thắng Lợi và trường mầm non số 2 Cải Đan; Phía Đông giáp: Kênh thủy lợi Núi Cốc; Phía Tây giáp: Đất canh tác nông nghiệp phường Cải Đan.

- Được UBND thành phố Sông Công phê duyệt tại Quyết định số 39-QĐ/UBND ngày 13 tháng 01 năm 2020

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chi tiết Khu dân cư tổ dân phố Nguyên Con, phường Cải Đan, thành phố Sông Công- tỉnh Thái Nguyên : Xây dựng Khu dân cư tổ dân phố Nguyên Con Là khu dân cư tập trung, khu dịch vụ công cộng và khu hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối đồng bộ hoàn chỉnh.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu dân cư tổ dân phố Nguyên Con, phường Cải Đan, thành phố Sông Công- tỉnh Thái Nguyên

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội, đánhg giá đất xây dựng

+ QH 02: Bản vẽ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ QH 05: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi