0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy - thành phố Hải Phòng

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy - thành phố Hải Phòng

  - Thị trấn Núi Đối là trung tâm hành chính chính trị của huyện Kiến Thụy, nằm về phía Nam của thành phố Hải Phòng - Đồ án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1578/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2020. Để giải quyết nhu cầu về nhà ở và dịch vụ đô thị, cũng như yêu cầu xây dựng thị trấn Núi Đối, cần triển khai cụ thể hóa Quy hoạch chung thị trấn Núi Đối và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của thành phố. Vì vậy việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới tại thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng là cần thiết và phù hợp, góp phần đưa quy hoạch chung định hướng vào thực tiễn xây dựng cũng như quản lý tại địa phương.

- Đồ án được UBND phê duyệt thực hiện tại Quyết định số 3142/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2019

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy - thành phố Hải Phòng

- Mục tiêu của đồ án đó là: Hình thành một khu đô thị mới tại thị trấn Núi Đối, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở. Nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất, tổ chức không gian các công trình kiến trúc, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và kết nối với các khu vực lân cận nhằm xây dựng một khu đô thị mới khang trang, hiện đại, đảm bảo kiến trúc cảnh quan và môi trường khu vực. Làm cơ sở pháp lý cho cơ quan quản lý nhà nước quản lý quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng theo hướng phát triển bền vững. Làm cơ sở để triển khai lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở... theo đúng quy định hiện hành và là cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng theo quy hoạch, khai thác sử dụng quỹ đất hợp lý

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy - thành phố Hải Phòng

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy - thành phố Hải Phòng

+ Quy định quản lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và hiện trạng SDD

+ Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi