0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm hành chính xã Vinh Sơn - thành phố Sông Công

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

Quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm hành chính xã Vinh Sơn - thành phố Sông Công

- Khu đất lập quy hoạch có tổng diện tích 5,95ha. Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Đông: Giáp núi Măn, rừng sản xuất lâm nghiệp; Phía Tây: Giáp rừng sản xuất lâm nghiệp; Phía Nam: Giáp đường đất và đất nông nghiệp; Phía Đông Bắc: Giáp khu sản xuất nông nghiệp, rừng sản xuất lâm nghiệp.

- Được UBND thành phố Sông Công phê duyệt tại Quyết định số 1864-QĐ/UBND ngày 10 tháng 10 năm 2018

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm hành chính xã Vinh Sơn - thành phố Sông Công : Xây dựng Khu Trung tâm hành chính xã Vinh Sơn Là khu vực trung tâm với hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hoàn thiện, kết nối với khu vực trung tâm thành phố Sông Công. Hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội đầy đủ với hệ thống các cơ quan hành chính quản lý cấp xã, các cơ sở trường học cấp xã, các điểm dịch vụ đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai và phù hợp với nhu cầu sử dụng hiện tại.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm hành chính xã Vinh Sơn - thành phố Sông Công

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, đánh giá đất xây dựng

+ QH 02: Bản vẽ quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ QH 05: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi