0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà vườn tại phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.jpg).

Thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh được Chính phủ ra Nghị Quyết thành lập thành phố Uông Bí ngày 25/2/2011 (Nghị Quyết số: 12/NQ - CP). Là một thành phố trẻ nhưng là một trong những thành phố phát triển mạnh về kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ninh do đặc thù về vị trí địa lý cũng như điều kiện tự nhiên.

- Được phê duyệt tại: QĐ Số: 502/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà vườn tại phường Nam Khê, thành phố Uông Bí                  

- Mục tiêu Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà vườn tại phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh: Cụ thể hóa kế hoạch đầu tư xây dựng dự án khu nhà vườn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố. Xây dựng dự án khu nhà vườn có quy mô hoàn chỉnh, hiện đại, đầy đủ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Uông Bí. Đảm bảo sự thống nhất về kiến trúc trong tổng thể quy hoạch đồng thời kết hợp chặt chẽ với hiện trạng thực tế phục vụ cho yêu cầu dân sinh.

- Thời điểm quy hoạch: năm 2012

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà vườn tại phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản đồ kiến trúc cảnh quan

+ Bản đồ thiết kế đô thị

+ Bản vẽ khảo sát

+ Bản đồ giao thông

+ Bản vẽ sân nền

+ Bản đồ điện cao áp

+ Bản đồ điện hạ áp

+ Bản đồ điện chiếu sáng

+ Bản đồ cấp nước

+ Bản vẽ thoát nước thải

+ Bản vẽ thoát nước mưa

+ Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi