0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị và dịch vụ thương mại tại phường Trưng Vương điều chỉnh năm 2016, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf).

- Được phê duyệt tại: Tờ trình Số: 15/TTr-QLĐT V/v phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và dịch vụ thương mại tại phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí

- Thời điểm quy hoạch: năm 2016

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ hệ thống cấp nước

+ Bản vẽ hệ thống cấp điện chiếu sáng

+ Bản vẽ quy hoạch hệ thống điện trung – hạ áp

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

+ Bản đồ quy hoạch san nền

+ Bản vẽ quy hoạch hệ thống thoát nước

+ Bản đồ tổng hợp đường dây

+ Bản vẽ chỉ giới xây dựng

+ Bản đồ đánh giá hiện trạng

+ Bản vẽ kiến trúc cảnh quan

+ Sơ đồ vị trí khu đất

+ Bản đồ thiết kế đô thị

+ Bản đồ tổng mặt bằng sử dụng đất

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi