0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư, đấu giá qsdđ và giao đất ở tại đồi tiểu đoàn, khu 6, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ

Định dạng tài liệu: (.dwg) (.pdf) (.docx) (.xlsx) (.jpg) (.pptx)

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa bàn xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Phạm vi ranh giới quy hoạch như sau: Phía Bắc giáp khu dân cư thuộc xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ; Phía Nam giáp khu đất nông nghiệp xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ; Phía Tây giáp khu nghĩa địa xã Phú hộ, thị xã Phú Thọ; Phía Đông giáp khu dân cư và tuyến đường ĐH12.

Khu vực dự án chủ yếu là đất canh tác nông nghiệp xen kẹt ít thuận lợi canh tác, nên  thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng triển khai xây dựng. Tiếp giáp với hệ thống giao thông đối ngoại đã được quy hoạch, thuận lợi kết nối giao thương.

Mục tiêu của công trình Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư, đấu giá qsdđ và giao đất ở tại đồi tiểu đoàn, khu 6, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ: Đồ án Quy hoạch chi tỷ lệ 1/500 tiết Khu tái định cư, đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại Đồi tiểu đoàn, khu 6, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ sau khi thực hiện sẽ là một khu ở mới của thị xã, đáp ứng được các nhu cầu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và môi trường sống bền vững của dân cư được tái định cư. Đảm bảo điều kiện sống, lao động và phát triển toàn diện cho nhân dân; Trước mắt từng bước cải thiện đời sống của nhân dân trong khu vực về cả tinh thần và vật chất.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư, đấu giá qsdđ và giao đất ở tại đồi tiểu đoàn, khu 6, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ

+ Các văn bản pháp lý

+ Các bảng tính toán

*) Bản vẽ (CAD):

- Bản vẽ QH-01 Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch

- Bản vẽ QH-02 bản đồ hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

- Bản vẽ QH-03 bản đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- Bản vẽ QH-04A bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- Bản vẽ QH-04B bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử phân lô

- Bản vẽ QH-05 sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan

- Bản vẽ QH-05B thiết kế đô thị

- Bản vẽ QH-06 bản đồ quy hoạch hệ thống công trình giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

- Bản vẽ QH-07A bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

- Bản vẽ QH-07B bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

- Bản vẽ QH-07C bản đồ quy hoạch cấp điện chiếu sáng

- Bản vẽ QH-07D bản đồ quy hoạch cấp nước

- Bản vẽ QH-07E bản đồ quy hoạch thoát nước thải và quản lý chất thải

- Bản vẽ QH-07F bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

- Bản vẽ QH-08 bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây, đường ống KT

(ĐứcHT-LamPhuong-Acvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi