0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – tỉnh Lạng Sơn

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Phạm vi ranh giới: Theo đồ án Quy hoạch phân khu Trục trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng–Lạng Sơn, tỉ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 01/9/2015.

  + Phía Đông giáp chỉ giới xây dựng Trục trung tâm 8 làn xe (Quốc lộ 1A cũ);

  + Phía Tây giáp hành lang đường sắt, đất công nghiệp K3-CN9 và đất kho

tàng lô K3-KT2 (tiếp giáp phần diện tích đất còn lại trong giai đoạn 2 của dự án

đã được cấp Giấy phép quy hoạch).

  + Phía Nam tiếp giáp diện tích đất còn lại của đất Cây xanh các lô K2-CXQ29, K3-CX44, đất đầu mối lô K3-DM7 và đất công cộng lô K3-CC64.

  + Phía Bắc tiếp giáp chỉ giới xây dựng trục giao thông nhánh rẽ đi Tân Thanh theo quy hoạch

- Mục tiêu của Quy hoạch  chi tiết xây dựng Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – tỉnh Lạng Sơn là: Khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của khu vực cửa khẩu; tổ chức các khu chức năng đảm bảo các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; bảo vệ môi trường; xác định và đề xuất các phương án thu hút các nguồn lực đầu tư, xây dựng hiệu quả, hướng tới phát triển bền vững, có tính ổn định và tầm nhìn dài hạn. Cải cách thủ tục hành chính, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra chuyên ngành. Cung cấp các dịch vụ hậu cần, các dịch vụ thiết yếu cho hoạt động

xuất, nhập khẩu, sang tải hàng hóa tránh tình trạng bến bãi hoạt động nhỏ lẻ gây mất trật tự an toàn giao thông và khó khăn cho công tác quản lý của các cơ quan chức năng tại khu vực cửa khẩu, tạo việc làm cho người dân.

- Thời điểm lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - tỉnh Lạng Sơn: năm 2017

- Được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định 2289/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - tỉnh Lạng Sơn

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - tỉnh Lạng Sơn

*) Bản vẽ:

- QH 01: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

- QH 02: Bản vẽ hiện trạng

- QH 03: Bản vẽ quy hoạch giao thông

- QH 04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

- QH 05: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(qtrinh98-Acvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi